W Poradni dietetycznej AKADEMIA DIET stawiamy na profesjonalizm, indywidualne podejście do Klienta i kompleksowość działań. Pomagamy zmienić styl życia, poprawić stan zdrowia, samopoczucie, wygląd i oczywiście figurę.

 


 

Na pierwszym, trwającym około  godziny spotkaniu wykonany jest pomiar składu ciała metodą bioelektrycznej impedancji (BIA), pomiary antropometryczne oraz przeprowadzany jest szczegółowy wywiad żywieniowy. 

Pomiar składu ciała metodą BIA jest szybkim, nieinwazyjnym pomiarem określającym segmentową (poszczególne partie ciała) i całościową: zawartość tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała, stopień nawodnienia organizmu oraz jego podstawową przemianę materii.

Badania antropometryczne służą ustaleniu morfologicznych cech organizmu i stopnia jego rozwoju, polegają na określeniu rozmiarów i proporcji ciała oraz ich zmienności w zależności od wieku, płci i odżywiania. Stanowią one, obok badań sposobu żywienia, lekarskich i biochemicznych, jeden z podstawowych elementów oceny stanu odżywienia. Podczas konsultacjiokreślane są następujące

Wskaźniki antropometryczne:

- wskaźnik Queteleta (tzw. BMI)

- wskaźnik względnej masy ciała

- wskaźnik odchyleń masy ciała

- WHR

Szczegółowy 24hwywiad żywieniowy przeprowadzany przy użyciu najnowszego oprogramowania dietetycznego autorstwa Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie  - DIETA 5pozwoli ocenić nawyki żywieniowe oraz zidentyfikować najczęściej popełniane błędy żywieniowe.

 


 


Na kolejnym spotkaniu klient otrzymuje szczegółową, zindywidualizowaną
dietę wraz z recepturą poszczególnych potraw oraz metodą jej stosowania. W czasie rozmowy omawiane są w sposób prosty i zrozumiały środki i metody oraz sposób zastosowania poszczególnych składników diety dla
uzyskania najkorzystniejszych rezultatów.

Zwyczajowo po upływie 3-4 tygodni ustalana jest wizyta kontrolna, na której oceniany jest ponownie skład masy ciała, wskaźniki antropometryczne i w razie konieczności dokonywana jest modyfikacja jadłospisu.